top

 

Start Przyroda Ochrona przyrody
Ochrona przyrody PDF Drukuj Email

 

Prawie cały teren Szynwałdu (część położona na południe od drogi Tarnów-Skrzyszów-Szynwałd-Łęki Górne-Pilzno) włączony został do Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego.

Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego - obejmuje teren Pogórza Karpackiego między dolinami Dunajca i Wisłoki. Został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 23/96 Wojewody tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 roku, w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu województwa tarnowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Tarnowskiego Nr 10 z dnia 6 września 1996 poz. 60).
Obejmuje tereny gmin: Brzostek, Ciężkowice, Czchów, Gromnik, Jodłowa, Pilzno, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn.
Zajmuje powierzchnię 66800 ha. Pełni funkcję otuliny dla parków krajobrazowych: Ciężkowicko-Rożnowskiego i Pasma Brzanki, wokół których został zaprojektowany.
Obszar ten podlega ochronie ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem.
Obszar ten wyróżnia się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu począwszy od dolin rzek - Dunajca, Białej i Wisłoki, po najwyższe wzniesienia Wału i Lubinki. W północno-zachodniej części dominują żyzne lasy bukowe tworzące podgórską formę buczyny karpackiej (Dentario-glandulosae-Fagetum) oraz grądy (Tilio-Carpinetum).

  • Z terenu Szynwałdu wpisano do ewidencji jeden pomnik przyrody żywej. Jest to Lipa drobnolistna (Tilia cordata) na prywatnej posesji T. Zegara, Szynwałd nr 499 (nr ewidencyjny 279).

b_200_200_16777215_0___images_stories_turystyka_szynwald-lipa-pomnik6459a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_turystyka_szynwald-lipa-pomnik6454a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_turystyka_szynwald-lipa-pomnik6453a.jpg

 

  • Do użytków ekologicznych zaliczone zostało oczko wodne o pow. 1 ha (ostoja ptactwa wodnego) położone w Szynwałdzie, 80 m na południe od drogi Szynwałd - Łęki Górne. Właściciele: Job Stanisław - Szynwałd i Krakowska Maria - Łęki Górne.

b_200_200_16777215_0___images_stories_wody-staw_szynwald-staw6442a.jpg  więcej...

 

 

Rośliny objęte ochroną rosnące na terenie Szynwałdu.

  • Ochrona ścisła

- Centuria pospolita (Centaurium erythraea)

- Skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia)

- Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)

- Widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum)

- Kilka gatunków storczyków (Orchidaceae)

 

  • Ochrona częściowa

- Bluszcz pospolity (Hedera helix)

- Kalina koralowa (Viburnum opulus)

- Kopytnik pospolity (Asarum europaeum)

- Kruszyna pospolita (Frangula alnus)

- Pierwiosnek wyniosły (Primula elatior)

- Przytulia wonna (Galium odoratum)

- Wilżyna bezbronna (Ononis arvensis)

 

Stare fotografie

x-szynwald-strgl.jpg

Jesień w Szynwałdzie

jesien-2017_IMG1346.jpg

Wydarzenia

  

  

  

  
bottom

© Anna Mądel   2009-2017   Strona wykorzystuje pliki cookies