Źródła drukowane

 

Źródła drukowane zawierające informacje o Szynwałdzie

 

 1. Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, t. 2, 1284-1506, wydane przez Z. L. Radzimińskiego i B. Gorczaka, Lwów 1888.
 2. Bullarii Romani Continuatio Summorum Pontificum Clementis XIII. Clementis XIV. Pii VI. Pii VII. Leonis XII. et Pii VIII., t. 7, Continens Pontificatus Pii VI., Rzym 1845.
 3. Catalogus Fratrum ac Sororum Sacri Ordinis Praedicatorum almae Provinciae S. Hyacinthi in Regno Galiciae et Lodomeriae Magnoque Ducatu Cracoviensi pro Anno Domini 1907, Lwów 1906.
 4. Długosz Jan, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 1, Kraków 1863.
 5. Kopera Feliks, Kościoły drewniane Galicyi Zachodniej, serya pierwsza, z. 2, Kraków 1915.
 6. Materyały do historyi miasta Biecza (1361-1632), oprac. Franciszek Bujak, Kraków 1914.
 7. Monumenta Poloniae Vaticana, t. 2, Acta Camerae Apostolicae, vol. 2, 1344-1374, Kraków 1913.
 8. Ks. Izydora Chrościńskiego, pierwszego prefekta gimnazyum tarnowskiego, Kronika z lat 1784-1794 z przydaniem aktów fundacyjnych kolonii akademickiej w Tarnowie z lat 1559 i 1578, jakoteż Raportu o jej stanie z r. 1766 [w:] Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t. 9, Kraków 1897.
 9. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego, t. 3, Małopolska [w:] Źródła dziejowe, t. 14, Warszawa 1886.
 10. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego, t. 4, Małopolska [w:] Źródła dziejowe, t. 15, Warszawa 1886.
 11. Rocznik Diecezji Tarnowskiej na rok: 1944, 1972, 1999.
 12. Rok 1846 w Galicji. Materiały źródłowe, zebrali i opracowali Józef Sieradzki i Czesław Wycech, Warszawa 1958.
 13. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej na rok 1977.
 14. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej na rok 1977. Zdjęcia i ilustracje.
 15. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 1983, t. 2, cz. 1, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej. Tekst, red. Jan Rzepa.
 16. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 1983, t. 2, cz. 2, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej. Ilustracje, red. Jan Rzepa.
 17. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej na rok 1992, cz. 1, Historyczna, red. Jan Rzepa.
 18. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej: 1987, 2000, 2001/2002, 2003/2004, 2004/2005, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.
 19. Sprawozdanie z działalności "Ligi Pomocy Przemysłowej" za czas od 15. sierpnia 1908, do 31. grudnia 1909, t. j. za szósty rok istnienia, Lwów 1910.
 20. Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej, t. 1, Kraków 1900.
 21. Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej, t. 3, Kraków 1909.