top

 

Start Literatura
Literatura PDF Drukuj Email

 

Pozycje zawierające informacje związane z Szynwałdem

 

 1. Balicki Wincenty, Miasto Tarnów, pod względem historycznym, statystycznym, topograficznym i naukowym, Tarnów 1831
 2. Banach Andrzej Kazimierz, Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61 - 1917/18, Kraków 1997
 3. Bigo Jan, Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem ..., Lwów 1897
 4. Brykowski Ryszard, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Wrocław 1981
 5. Brykowski Ryszard, Kornecki Marian, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej, Wrocław 1984
 6. Dworzaczek Włodzimierz, Leliwici tarnowscy, Warszawa 1971
 7. Gawron Mirosław, Karty z dziejów kulturowych wsi Zalasowa, Gdańsk 2009
 8. Gmina Skrzyszów w obiektywie, Skrzyszów 2008
 9. Hebda Jan, Chłopi tarnowscy a niepodległość Polski w 1918 r., [w] Rocznik Tarnowski, Tarnów 1990
 10. Hebda Jan, Jest taka wieś, Zarys dziejów Zalasowej, Tarnów 2002
 11. Hebda Jan, Narodziny ruchu ludowego w Tarnowskiem, [w] Rocznik Tarnowski 1992
 12. Jaśkiewicz Bronisław, Towarzystwo Oświaty Ludowej w Tarnowie, [w] Rocznik Tarnowski, Tarnów 1998
 13. Jedynak Andrzej, Z chłopskiej zagrody na biskupią stolicę, Biskup Józef Grzegorz Wojtarowicz, Ordynariusz Tarnowski, Tuchów 1998
 14. Juśko Edmund, Nauczyciele szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w II Rzeczypospolitej, Lublin 2005
 15. Juśko Edmund, Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, Lublin 2003
 16. Kaczanowski Marek, Zieliński Piotr, Zielone perły Tarnowa, potok Wątok, Tarnów 2003
 17. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej, tekst, ilustracje, Tarnów 1983
 18. Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Szynwałdu, Szynwałd 2007
 19. Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. I, województwo krakowskie, zeszyt 13, powiat tarnowski, Warszawa 1953
 20. Kos Jan, Ks. prałat Aleksander Siemieński proboszcz w Szynwałdzie, Tarnów 1988
 21. Kozaczka Marian, Położenie ludności wiejskiej powiatu tarnowskiego w latach 1867-1939, Rzeszów 1991
 22. Kozaczka Marian, Rozwój spółdzielczości wiejskiej w powiecie tarnowskim do 1914 roku, [w] Rocznik Tarnowski, Tarnów 1990
 23. Krawczyk Jerzy, Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860-1918, Kraków 1995
 24. Krupiński Andrzej B., Zabytki ziemi tarnowskiej, Tarnów 2003
 25. Księga Adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1926/27, Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, Warszawa
 26. Kwiaty z tamtych lat, Tuchów 2009
 27. Leniek Jan, Ks. Izydora Chrościńskiego, pierwszego prefekta gimnazyum tarnowskiego, kronika z lat 1784-1794, [w] Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, T. IX, Kraków 1897
 28. Ludzie i zdarzenia, konkurs fotograficzny, Skrzyszów 2010
 29. Łabuz Marek, Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1886-1918, Tarnów 2007
 30. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014
 31. Matuszczyk Andrzej, Pogórze Karpackie - Wielickie, Rożnowskie i Ciężkowickie, Tarnów 1995
 32. Mącior Tomasz, Na gruzach zburzonych ołtarzy, Tuchów 2004, reprint wydania z 1934 r.
 33. Nasz patron, Szynwałd 2011
 34. Nekanda Trepka Józef, Dobre Dzieła - Szynwałd, Kraków 1912
 35. Niedojadło Andrzej, Dobra tarnowskie jako własność magnacka, [w] Rocznik Tarnowski, Tarnów 2006
 36. Niedojadło Andrzej, Dziedzice, podziały i procesy osadnicze w dobrach tarnowskich w latach 1603-1772, [w] Rocznik Tarnowski, Tarnów 1990
 37. Niedojadło Andrzej, Życie codzienne ludności wiejskiej Hrabstwa Tarnowskiego w XVII i XVIII w., [w] Rocznik Tarnowski, Tarnów 1992
 38. Niedojadło Andrzej, Kubacki Grzegorz, Dzieje Gminy Skrzyszów i okolic w zarysie, Skrzyszów-Tuchów 2009
 39. Niemiec Anna, Stec Lucyna, Szczęch Jolanta, Miejsca pamięci narodowej na terenie gminy Skrzyszów, Szynwałd 2002
 40. Pietrzykowa Aleksandra, Region tarnowski w okresie okupacji hitlerowskiej, Warszawa-Kraków 1984
 41. Pilat Tadeusz, Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z Wielkiem Ks. Krakowskiem, Lwów 1890
 42. Plebanek Kazimierz, 100-lecie obecności Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szynwałdzie, 1909-2009, Tuchów 2009
 43. Plebanek Kazimierz, Szynwałd, 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994
 44. Pomniki i miejsca pamięci narodowej, przewodnik cz. I, Tarnów 2006
 45. Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, Tarnów 1984
 46. Potępa Stanisław, Złota era Tarnowa, Tarnów 1998
 47. Powiat tarnowski - przewodnik turystyczny, Łapczyca 2013
 48. Remian Kazimierz, Tarnowscy żołnierze września, Tarnów 2001
 49. Rogóż Aleksander, Ks. Aleksander Siemieński - Pasterz według Serca Jezusowego, Tarnów 1964, maszynopis
 50. Ruta Zygmunt, Szkoły tarnowskie w XV-XVIII w., Wrocław-Warszawa-Kraków 1968
 51. Rypuszyński Stefan, Informator turystyczny powiatu tarnowskiego, Kraków 1967
 52. Rzepa Jan, Kornecki Marian, Dzwony diecezji tarnowskiej, Kraków 2001
 53. Simche Zdzisław, Tarnów i jego okolica, Tarnów 1993, reprint wydania z 1930 r.
 54. Słoneczny gość, Wiersze zebrane w roku szkolnym 2000/2001, Szynwałd 2002
 55. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. XII, Warszawa 1892
 56. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. XV, cz. II, Warszawa 1902
 57. Socała Bogumiła Franciszka, Szkoły zawodowe SS. Służebniczek Starowiejskich (1909-1939), Lublin 1968, praca magisterska, maszynopis
 58. Stańczyk Stanisław, Ksiądz Zygmunt Prokop
 59. Stańczyk Stanisław, Pamięć o nich nie zaginie, Szynwałd 1994
 60. Stańczyk Stanisław, Żal mi tego ludu, Ks. Prałat Aleksander Siemieński, Proboszcz w Szynwałdzie, Tuchów 1989 
 61. Strażacy ziemi tarnowskiej, Bochnia 2008
 62. Stupnicki Hipolit, Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem ..., Lwów 1855
 63. Syska Małgorzata, Malinowska Maria, Komborska Marta, Karty z historii Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich, Stara Wieś 2011
 64. Szelęgiewicz Agnieszka, Edmund Bojanowski i jego dzieło, Poznań 1966
 65. Szelęgiewicz Agnieszka, Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Stara Wieś), Lublin 1984
 66. Szelęgiewicz Agnieszka, Zarys dziejów poszczególnych placówek Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny N.P. na terenie diecezji tarnowskiej, Stara Wieś 1978, maszynopis
 67. Szewczuk Jan, Kronika klęsk elementarnych w Galicji w latach 1772-1848, Lwów 1939
 68. Tarnów, dzieje miasta i regionu, T. I, Czasy przedrozbiorowe, Tarnów 1981
 69. Tarnów, dzieje miasta i regionu, T. II, Czasy rozbiorów i Drugiej Rzeczypospolitej, Tarnów 1983
 70. Tarnów, dzieje miasta i regionu, T. III, Lata drugiej wojny światowej i okupacji hitlerowskiej oraz Polski Ludowej, Tarnów 1987
 71. Tarnów - Stare Miasto, Wielki Przewodnik T. I, Tarnów 1994
 72. Tomaszek Stanisław, Tomaszek Witold, Ziemia Tarnowska, przewodnik rowerowy, Tarnów 2006
 73. Warżel Andrzej, Duchowieństwo diecezji tarnowskiej a obóz piłsudczykowski w latach 1918-1939, [w] Rocznik Tarnowski 2004
 74. Województwo Tarnowskie, monografia, Kraków 1988
 75. Ziobro Wiesław, Tarnów i wokół Tarnowa, Rzeszów 2010
 76. Zybura Marek, Niemcy w Polsce, Wrocław 2004Artykuły z czasopism

 1. Currenda. Pismo urzędowe diecezji tarnowskiej
 2. Schematyzm diecezji tarnowskiej
 3. Chwał Paweł, Bliżej i łatwiej po zdrowie, [w] Gazeta Krakowska, 27.12.2005
 4. Cykl artykułów o Bronisławie Dulębie, [w] Zagroda Wzorowa - Przewodnik Kółek Rolniczych, 1930, nr 20
 5. Cykl artykułów o Szkole Rolniczej Żeńskiej w Szynwałdzie, [w] Nasza Sprawa - Ilustrowany tygodnik katolicki Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1934, nr 40
 6. Krupiński Andrzej B., Szopa maneżowa w Szynwałdzie, [w] Temi, 2003, nr 28
 7. Kurs dla małorolnych gospodyń, [w] Nowości Illustrowane, 1916, nr 27
 8. Płomieńczyk Henryk, W sześćdziesięciolecie kapłaństwa, [w] Przewodnik Katolicki, 1933, nr 10
 9. Przyszłe gospodynie polskie przy nauce, [w] Przewodnik Katolicki, 1928, nr 15
 10. Reuter Jerzy, Tragedia biskupa Wojtarowicza, który sprzeciwił się Austriakom, [w] Gazeta Krakowska, 28.01.2011
 11. Teka z zabytkami [w] Temi, 2003, nr 27
 12. Uczczenie 10-letniej rocznicy śmierci ś. p. Bronisława Dulęby w Szynwałdzie, [w] Zagroda Wzorowa - Przewodnik Kółek Rolniczych,1930, nr 23
 13. Ziobro Wiesław, Światełko w mroku, [w] Dziennik Polski, 04.06.2005

 

echo-gminy.jpg

Echo Gminy - kwartalnik Gminy Skrzyszów

wersja .pdf

 

gosc-niedzielny-ban.jpg

Tarnowski Gość Niedzielny

Artykuły dotyczące Szynwałdu.

 

b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_szynwaldzianka_Gazetka1sa.jpg

Szynwałdzianka nr 3, 1939 r.

Gazetka wydawana przez Szkołę Gospodyń Wiejskich w Szynwałdzie.

 

 

Źródła rękopiśmienne

 1. Kronika Biblioteki Publicznej w Szynwałdzie
 2. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynwałdzie
 3. Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie
 4. Kronika Szkoły Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie
 5. Kronika ważniejszych wypadków Agencji Pocztowej Szynwałd 

 

Osoby i instytucje, które udostępniły zdjęcia, dokumenty i przekazały informacje dotyczące Szynwałdu

 

Bałut Irena, Borowska Jolanta, Chrostek Stanisław, Cup Dorota, Czarnik Maria, Czarnik Stanisław, Dziurawiec Jan, Dziurawiec Paweł, Flis-Musiał Alicja, Gonciarz Rozalia, Góra Paulina, Góra Skarlet, Gut Zośka, Jacher Antoni, Jop Anna, Jop Józef, Jop Krystyna, Jop Marta, Kantor Izabela, Kępowicz Bronisława, Kołodziej Piotr, s. Komborska Marta, Kukla Maria, Markowska Jola, Mazurkiewicz Maria, Mącior Bartłomiej, Mądel Andrzej, Micek Alina, Micek Mateusz, Niemiec Leszek, Pietrowicz Joanna, Plebanek Adam, Plebanek Maria, Plebanek Stanisław, Plebanek Urszula, Podraza Stanisław, Pruchnik Iwona, Puła Dorota, Robak Franciszek, Siemek Weronika, Stańczyk Stanisław, Szczupak Agnieszka, Szynal Lucyna, Usarz Bronisław, Wójtowicz Ewelina, Zarychta Anna, Zegar Czesława, Zegar Helena, Zegar Kazimierz, Zięba Apolonia, Zięba Grażyna, Zięba Piotr, Żywiec Maria, Żywiec Tekla, Żywiec Władysława

 

 1. Archiwum Archeologiczne Muzeum Okręgowego w Tarnowie
 2. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie
 3. Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939
 4. Archiwum Sióstr Służebniczek w Starej Wsi
 5. Urząd Gminy Skrzyszów
 6. Urząd Ochrony Zabytków w Tarnowie

 

 

Inne pozycje wykorzystane przy tworzeniu strony

 1. Brezillon Michel, Encyklopedia kultur pradziejowych, Warszawa 1981
 2. Czerwiński Tomasz, Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 2006
 3. Czerwiński Tomasz, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 2012
 4. Czerwiński Tomasz, Wyposażenie domu wiejskiego w Polsce, Warszawa 2009
 5. Encyklopedia Tarnowa, Tarnów 2010
 6. Frodyma Roman, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006
 7. Fros Henryk, Sowa Franciszek, Twoje imię - przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 2007
 8. Gajda Piotr Mieczysław, Zgasły nasze imiona, ale świecą nasze czyny, Tarnów 2010
 9. Hackel Hans, Atlas chmur, Warszawa 2008
 10. Kronika Polski, Kraków 2000
 11. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski, Kraków 2002
 12. Mały słownik kultury dawnych Słowian, Warszawa 1988
 13. Marszalska Jolanta M., Szkic do Zarządu Dóbr i Archiwum Rodzinnego Sanguszków w Gumniskach, [w] Rocznik Tarnowski, Tarnów 1994
 14. Mironiuk Nikolska Alicja, Polska sztuka ludowa, Warszawa 2010
 15. Możdżeń Stefan Ignacy, Historia wychowania do 1795, Sandomierz 2006
 16. Skuza Zbigniew Adam, Ginące zawody w Polsce, Warszawa 2008
 17. Szymańska Daniela, Geografia osadnictwa, Warszawa 2009
 18. Trusz K. Marek, Tarnowska młynówka, [w] Kroniki Tarnowskie, Tarnów 2009

 

 

               b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_szynwald-ks4m.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2010-dzieje-gminy_dzieje-gminy1.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_szynwald-ks13m.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_szynwald-ks5m.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_szynwald-ks11m.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_szynwald-ks3m.jpg

              b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_szynwald-ks1m.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_szynwald-ks2m.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2011-swieto-patrona_szynwald-swieto-patronaimg102a.jpg

                 b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_szynwald-ks8m.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_literatura_dobre-dziela_Dobre-dziela50sa.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2014_plakaty_m-madeja002.jpg

 

Stare fotografie

x-szynwald-mieszkancy048a.jpg

Wiosna w Szynwałdzie

wiosna2017_G100854.jpg

Wydarzenia

  
bottom

© Anna Mądel   2009-2017   Strona wykorzystuje pliki cookies