Zimowe utrzymanie dróg

 

Urząd Gminy w Skrzyszowie informuje, że:

  • za zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 odpowiada Firma Transportowo-Handlowa reprezentowana przez Pana Kazimierza Świdzińskiego tel. 604-808-248.
  • za zimowe utrzymanie dróg powiatowych odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach, tel. dyżurny 501-799-432 całodobowy lub tel. 14 674-12-30, 678-70-50 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 15:00.
  • za zimowe utrzymanie dróg krajowych odpowiada GDDKiA w Krakowie Rejon w Tarnowie całodobowy dyżur prowadzony jest pod nr tel. 723-904-549 lub 14 651-37-47.