Pogodny Klubik

 

Pogodny Klubik

33-156 Skrzyszów 629

(Budynek starej szkoły)

Strona internetowa Pogodnego Klubiku

Strona na Facebooku

 

Godziny otwarcia

 • poniedziałek 15:15-19:15
 • wtorek 15:15-19:15
 • czwartek 15:15-19:15

 

Ośrodek wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą - klub samopomocy "Pogodny Klubik" działa od 2016 roku.

Od 1 lutego 2018 roku prowadzony jest przez Stowarzyszenie Mój Szynwałd na zlecenie Wójta Gminy Skrzyszów. Wcześniej prowadziło go Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych Gracja.

 

Oferta ośrodka

Oferta ośrodka wsparcia "Pogodny Klubik" skierowana jest do mieszkańców Gminy Skrzyszów

 • w wieku 55+, zarówno tych, którzy są już na emeryturze, jak i tych, którzy są jeszcze aktywni zawodowo ale dysponują wolnym czasem
 • dzieci i młodzieży do 18 roku życia

 

Zakładane cele

 • wzmocnienie więzi międzypokoleniowej
 • wymiana doświadczeń międzypokoleniowych
 • poznanie tradycji, dziedzictwa kulturowego naszego regionu i naszej gminy
 • przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i izolacji, nawiązywanie nowych kontaktów międzyludzkich
 • zwiększenie aktywności i umiejętności spędzania wolnego czasu

 

W programie zaplanowano następujące działania

 • spotkania uczestników ośrodka, wspólne gry i zabawy
 • spotkania integracyjne przy ognisku
 • zorganizowanie wspólnych wycieczek krajoznawczych
 • zorganizowanie imprez okolicznościowych: tj. Dzień Seniora, Andrzejki, Spotkanie Wigilijne
 • wymiana poglądów na temat norm, wzorców zachowań
 • zorganizowanie wspólnych wyjść do teatru, kina, muzeum
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia manualne, w tym decoupage
 • pogadanki na temat lokalnej historii, dawnych zwyczajów, obrzędów regionalnych

 

 Oferta klubu jest bezpłatna