Ochronka Sióstr Służebniczek na Świniogórze

 

 

Ochronka Sióstr Służebniczek NMP NP na Świniogórze powstała z inicjatywy ks. Aleksandra Siemieńskiego, na gruncie ofiarowanym przez Macieja Zegara.

Budowa rozpoczęła się w 1903 r. Murarzem był brat zakonny Jan Nepomucen Grala, a pomagała mu miejscowa ludność. 30 kwietnia 1905 r. bp Leon Wałęga uroczyście poświęcił ochronkę, w której znajdowała się również kaplica i dom dla sióstr.

Ks. Aleksander Siemieński chciał, aby w tej części Szynwałdu powstała również szkoła. Starał się o to aż 10 lat. 14 listopada 1916 r. została utworzona w budynku klasa eksponowana. W roku szkolnym 1926/27 Rada Szkolna Powiatowa wydzieliła szkołę na Świniogórze jako szkołę nr 2.

6 listopada 1951 r. siostry opuściły Świniogórę, a budynek ochronki i posesję przejęła Gminna Rada Narodowa w Ryglicach. W 1955 r. specjalna komisja stwierdziła, że budynek nie nadaje się do dalszej eksploatacji i grozi zawaleniem, zapadła decyzja aby go wyburzyć i wybudować nowy. Jeszcze przez wiele lat w pozostawionej części ochronki, tam gdzie mieściła się kaplica, odbywały się nabożeństwa dla mieszkańców Świniogóry.

Dzisiaj obok miejsca, gdzie stała ochronka znajduje się krzyż, a dalej w stronę Zalasowej kapliczka.

 

 

 

Zobacz również

 

Wykaz źródeł

  1. Archiwum Szkoły Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie: Kronika Szkoły Powszechnej 2 klasowej nr 2 w Szynwałdzie, 1916-1956.
  2. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.