top

 

Start Infrastruktura Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami PDF Drukuj Email

 

Harmonogram wywozu odpadów lipiec-grudzień 2016

 

 

       Zasady segregacji odpadów w Gminie Skrzyszów.

                                  b_200_200_16777215_0___images_stories_infra-odpady_kontenery9991a.jpg


PAPIER

Wrzucamy

- gazety i czasopisma

- papier szkolny i biurowy

- książki w miękkich okładkach lub usuniętymi twardymi okładkami

- torby i opakowania papierowe

- papier pakowy

- kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania

- ścinki drukarskie

- foldery, katalogi, ulotki niewoskowane

Nie wrzucamy

- zatłuszczonego i zabrudzonego papieru np. po maśle

- woskowanych katalogów, folderów i ulotek reklamowych

- papieru połączonego z innym materiałem np. folią

- opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem

- papieru termicznego i faksowego

- kalek technicznych oraz papierów przebitkowych np. faktury, rachunki

- pieluch jednorazowych (pampersów), artykułów higienicznych

- zużytych naczyń jednorazowych

- papierowych wkładów wodoodpornych, worków po cemencie, tapet

- opakowań po mlekach i sokach (Tatra Pak)

Pamiętaj - Usuń metalowe i plastikowe części opakowania.


PLASTIK I METAL

Wrzucamy

- plastikowe butelki po napojach (PET)

- pojemniki po chemii gospodarczej i kosmetykach np. po szamponie, płynie do mycia naczyń

- folie opakowaniowe i naczynia jednorazowe

- worki, reklamówki, torby plastikowe

- plastikowe opakowania po żywności np. kubki po jogurtach, margarynach

- puszki po napojach i konserwach

- kapsle i zakrętki

- kosmetyki w aerozolu

- inne opakowania stalowe i aluminiowe

 

Nie wrzucamy

- butelek i pojemników z zawartością

- pojemników po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach

- opakowań po medykamentach, strzykawek

- opakowań po środkach ochrony roślin

- butelek po smarach i olejach silnikowych

- styropianu, tworzyw piankowych

- wyrobów typu zabawki, szczoteczki do zębów

- taśm, prętów i wyrobów metalowych

- części plastikowych ze sprzętu AGD i RTV (obudowy po monitirach, telewizorach itp.)


Pamiętaj - Wrzucając opakowania do worka lub pojemnika należy je zgnieść tak by zajmowały jak najmniej miejsca.

SZKŁO

Wrzucamy

- szklane butelki po sokach i napojach

- słoiki po przetworach (bez nakrętek)

- opakowania szklane po pokarmach dla dzieci

- opakowania szklane po kosmetykach


Nie wrzucamy

- szkła płaskiego (luster, szkła okiennego i zbrojonego, szyb samochodowych)

- wyrobów ze szkła kryształowego

- ceramiki (fajans, porcelana, doniczki, miski, talerze, figurki)

- szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości)

- kineskopów, ekranów, szkła okularowego

- naczyń żaroodpornych

- termometrów, rtęciówek, żarówek i innych lamp


Pamiętaj - Wszystkie opakowania szklane wrzucamy bez nakrętek, kapsli i zawartości.

ODPADY BIODEGRADOWALNE

- resztki jedzenia

- fusy z herbaty i kawy

- resztki z owoców i warzyw

- resztki produktów mlecznych

- stare pieczywo

ODPADY MIESZANE

(Wszystkie inne, których nie można zakwalifikować do wymienionych wcześniej grup.)

- zatłuszczony papier np. po maśle

- papier z folią

- pieluchy jednorazowe (pampersy), artykuły higieniczne

- tapety

- opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku i sokach (Tetra Pak)

- szkło płaskie (lustra, szkło okienne i zbrojone, szyby samochodowe)

- wyroby ze szkła kryształowego

- ceramika (fajans, porcelana, doniczki, miski, talerze)

- styropian

- popiół


PRZETERMINOWANE LEKI

- należy gromadzić w wyznaczonych do tego celu pojemnikach, usytuowanych w wyznaczonych aptekach na terenie gminy lub przekazać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

CHEMIKALIA
- farby, lakiery, rozpuszczalniki i inne substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich należy przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Opakowania po środkach ochrony roślin należy dostarczać do punktów, w których zostały zakupione lub do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY
- należy przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Zbiórka zużytych baterii może być również kontynuowana poprzez jednostki oświatowe lub wybrane jednostki handlowe do specjalistycznych pojemników odbieranych przez firmy współdziałające z organizacjami odzysku.


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
- telewizory, radia, komputery, monitory, lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze, suszarki
- należy wystawić dwa razy w roku w wyznaczone miejsce bezpośrednio przed terminem odbierania tych odpadów, w ustalonym przez gminę harmonogramie. W pozostałych terminach, przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zużyty sprzęt można pozostawiać w miejscu zakupu.

ZUŻYTE OPONY
- należy przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

- meble, armatura sanitarna, stolarka budowlana, okna i drzwi
- należy wystawić dwa razy w roku w wyznaczone miejsce bezpośrednio przed terminem odbierania tych odpadów, w ustalonym przez gminę harmonogramie. W pozostałych terminach, przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów

ODPADY ZIELONE (roślinne)
- mogą być kompostowane w przydomowych kompostowniach w pozostałych przypadkach powinny być odbierane przez przedsiębiorstwo wywozowe, zgodnie z ustalonym przez gminę harmonogramem w okresie od 1 maja do 30 września lub mogą być dostarczane do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.


TEKSTYLIA
- należy przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE
- należy dostarczyć do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą drogi.

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie otwarty w Pogórskiej Woli po północnej stronie drogi krajowej nr 4, w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika Heleny Marusarzówny w dniach:

  • wtorek 14:00 - 18:00
  • sobota 8:00 - 12:00


 

Stare fotografie

x-wesele-szynwald-skan017a.jpg

Jesień w Szynwałdzie

jesien-2017_IMG1219.jpg

Wydarzenia

  

  

  

  
bottom

© Anna Mądel   2009-2017   Strona wykorzystuje pliki cookies