Remont transeptu, sygnaturki i dachu kościoła w Szynwałdzie

W latach 1992-1993 przy kościele parafialnym w Szynwałdzie, został przeprowadzony remont transeptu, sygnaturki i części dachu.

Proboszczem był wtedy ks. Zbigniew Ryznar.

Naprawiono szczyty transeptu, które były popękane i groziły zawaleniem. Polegało to na skuciu starego betonu, zaprawy i cegieł, a następnie odbudowaniu brakujących części i okuciu blachą miedzianą.

Wyremontowano gruntownie sygnaturkę, która zaczęła się już przechylać. Została ona zbudowana w 1916 r., pokryta czerwonymi płytkami eternitowymi, a w środku blachą. Jednak wskutek działania wody opadowej konstrukcja przegniła i wymagała odbudowy. Całość również pokryto nową blachą miedzianą. Jedynie krzyż po konserwacji został zamontowany ten sam.

Wymieniono również część przegniłych krokwi w konstrukcji dachowej nad transeptem i nawą główną. Stare dachówki zostały zastąpione przez blachę miedzianą.

Przy remoncie pracowali:

Kierownik: Stanisław Kopacz

Majstrowie: Mieczysław Chwistek, Kazimierz Augustyn, Józef Plebanek I, Józef Plebanek II, Antoni Magdziarczyk

Blacharze: Czesław Papuga (Zalasowa), Stanisław Szatko (Szynwałd), Mirosław Łata (Łęg Tarnowski), Włodzimierz Skrabacz (Łęg Tarnowski), Piotr Obodziński (Ilkowice)

Do pomocy przychodzili parafianie według numerów domów.

  

Wykaz źródeł

  1. Kronika parafii w Szynwałdzie, 1986-.