Wycieczka z RFN na Świniogórę

W dniu 12 kwietnia 1982 r. na Świniogórę przybyła wycieczka z Republiki Federalnej Niemiec, zorganizowana przez ks. dr Stanisława Świdzińskiego, aby obejrzeć teren pod budowę nowej kaplicy.

Ks. Stanisław Świdziński pochodzący z Szynwałdu, ukończył studia w Rzymie i podjął pracę duszpasterską w RFN. Zainteresował się planami budowy kaplicy, które to borykały się od lat z wielkimi trudnościami finansowymi i postanowił wspomóc to przedsięwzięcie. W swojej parafii organizował zbiórki pieniędzy i wysyłał transporty darów, za które uzyskiwano fundusze na budowę.