Źródła archiwalne

 

Źródła archiwalne zawierające informacje o Szynwałdzie

 

Archiwum Narodowe w Krakowie

 1. Kataster galicyjski. Szynwałd - Gemeinde Szynwald in Galizien Tarnower Kreis. Mapa sytuacyjna gr. Szynwałd, skala 1:5000, 1849, sygn. KT si39.

 

Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński

 1. Projekty witraży do kościoła w Szynwałdzie.

 

Archiwum Diecezjalne w Tarnowie

 1. Akta lokalne wsi Szynwałd.
 2. Dział fotograficzny.
 3. Kapliczki i krzyże przydrożne w Szynwałdzie, Szynwałd 1977 [maszynopis].

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie - Delegatura Tarnów

 1. Karty ewidencyjne zabytków w Szynwałdzie, oprac. Cezary Kocot, 1983.
 2. Wykaz obiektów zabytkowych z Szynwałdu.

 

Archiwum Archeologiczne Muzeum Okręgowego w Tarnowie

 1. Wyniki badań powierzchniowych na terenie Szynwałdu uzyskane w ramach projektu Archeologiczne Zdjęcie Polski.

 

Archiwum Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi

 1. Dział fotograficzny.

 

Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Szynwałdzie

 1. Kronika parafii w Szynwałdzie, 1986-.
 2. Kronika parafii w Szynwałdzie, 1833-1962.

 

Archiwum Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie

 1. Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie, 1914-1965.
 2. Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie, 1965-1987.

 

Archiwum Szkoły Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie

 1. Kronika Szkoły Powszechnej 2 klasowej nr 2 w Szynwałdzie, 1916-1956.
 2. Kronika Szkoły Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie, 1971-2008.

 

Archiwum Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynwałdzie

 1. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynwałdzie.

 

Archiwum Biblioteki Publicznej w Szynwałdzie

 1. Dokumenty.
 2. Kronika Biblioteki.

 

Archiwum Urzędu Pocztowego w Szynwałdzie

 1. Kronika ważniejszych wypadków Agencji Pocztowej Szynwałd, 1937-2009.

 

 

Osoby prywatne, które udostępniły dokumenty i fotografie