Podpisanie umowy dotyczącej renowacji kościoła w Szynwałdzie

W dniu 20 lutego 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu "Renowacja kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie", który jest realizowany przez naszą parafię.

Z tej okazji gościliśmy Pana Stanisława Sorysa - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, który w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego podpisał umowę. Z ramienia parafii umowę podpisał Pan Bartłomiej Mącior - Członek Rady Parafialnej.

W uroczystości wzięli udział również ks. Józef Michalski - proboszcz Parafii w Szynwałdzie, Pan Marcin Kiwior - Wójt Gminy Skrzyszów, Pan Czesław Boruch - Przewodniczący Rady Gminy Skrzyszów, Pani Maria Żywiec - Sołtys Szynwałdu, Pani Stanisława Siemek - Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie, Księża Wikariusze, Radni, Członkowie Rady Parafialnej, Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz mieszkańcy Szynwałdu.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 989 468,49 zł. Natomiast kwota dofinansowania to 2 242 101,19 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach realizacji projektu zostanie wykonana kompleksowa renowacja kościoła od zewnątrz wraz z odnowieniem jego otoczenia. W zakres prac wchodzą m.in. remont wieży, renowacja elewacji ceglanej i detali architektonicznych, remont stolarki drzwiowej i okiennej, remont cokołu, remont schodów kamiennych, izolacja fundamentów, podbicie fundamentów, kanalizacja deszczowa i drenaże, remont ścieżki procesyjnej i ogrodzenia.

Rozpoczęcie prac planowane jest na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku. Prace potrwają do grudnia 2018 r.

Bartłomiej Mącior