Konferencja Pszczelarska w Szynwałdzie

Opublikowano: wtorek, 04 luty 2020

Po raz szósty w Szynwałdzie, 1 lutego 2020 r. w budynku Szkoły Podstawowej, odbyła się Konferencja Pszczelarska.

Organizatorami wydarzenia było Koło Pszczelarzy w Szynwałdzie i Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie, a patronat honorowy sprawował wójt gminy Skrzyszów - Marcin Kiwior. Podczas spotkania wręczone zostały odznaczenia dla najbardziej zasłużonych pszczelarzy.

Tegorocznym prelegentem był wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - prof. dr hab. Krzysztof Olszewski, który wygłosił trzy wykłady pt.: "Przygotowanie rodzin pszczelich do zimowli w warunkach rosnącego zagrożenia warrozą", "Kierowanie rozwojem wiosennym rodzin pszczelich" i "Jak dalece ingerencja ludzka zmieniła superorganizm rodziny pszczelej". Swoje najnowsze produkty zaprezentowały również firmy zajmujące się sprzedażą materiałów potrzebnych do prowadzenia pasieki.