Warsztaty świąteczne dla dzieci i dorosłych

Stowarzyszenie Mój Szynwałd zaprasza mieszkańców Gminy Skrzyszów, małych i dużych do udziału w bezpłatnych warsztatach wykonywania ozdób bożonarodzeniowych.

Stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu „Ekonomizacja działalności Stowarzyszenia Mój Szynwałd poprzez wprowadzenie odpłatnej oferty szkoleniowej”, który otrzymał dofinansowanie w II edycji programu grantowego w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Tarnowski.