Zawody strażackich sikawek konnych

W niedzielne popołudnie, 23 września 2018 r. w Lubczy odbyły się IV Regionalne Zawody Zabytkowych Sikawek Strażackich.

Wzięło w nich udział 12 jednostek m.in. z Gdowa, Zębu, Ilkowic, Jadownik Mokrych, Ujazdu, Ołpin, a także gościnnie ze Słowacji.

Na początku, wszystkie drużyny przejechały w korowodzie przez Lubczę na plac przed remizą OSP. Tam rozpoczęły się zawody, polegające na jak najszybszym pokonaniu toru przeszkód. Zwyciężyła ekipa OSP Ołpiny, na drugim miejscu uplasowała się OSP Ujazd, a na trzecim OSP Lubcza.

Wydarzenie zakończył występ zespołu ludowego Lubczanie wraz z kapelą Spod Kokocza.