Aerobik z Gracją

Klub Kobiet Kreatywnych Gracja zaprasza wszystkich mieszkańców na aerobik. Pierwsze zajęcia już po feriach.