Renowacja witraży w kościele w Szynwałdzie

W kościele parafialnym w Szynwałdzie zostały odnowione dwa kolejne witraże z 1917 r.

Zostały one wykonane przez Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński wg projektu Stefana Matejki. Witraże te od 2014 r. wpisane są do rejestru zabytków ruchomych Województwa Małopolskiego.

Konserwacja witraża przedstawiającego św. Katarzynę została zrealizowana dzięki wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, które na ten cel udzieliło parafii dotacji w kwocie 10 000 zł. Natomiast konserwacja witraża przedstawiającego św. Juliannę została wykonana dzięki wsparciu finansowym Gminy Skrzyszów w postaci dotacji w kwocie 9 150 zł.

 


Na fotografiach witraże przed renowacją.