Spotkanie dla seniorów

W środę 13 grudnia 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie odbyło się spotkanie dla seniorów z terenu gminy Skrzyszów.

Spotkanie składało się z dwóch części. Na początku mgr Mariola Singh wygłosiła wykład pt. "Tajemnice szczęśliwego życia seniora", natomiast w drugiej części policjant Krzysztof Liszka wprowadził uczestników w tematykę dotyczącą bezpieczeństwa seniora. Organizatorami spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.